Obstetrik > Normal graviditet

Normal graviditet

Översikt

Graviditet innebär att en, eller flera äggceller, har blivit befruktade av en eller flera spermier och äggcellen utvecklats till ett embryo. En graviditet varar i genomsnitt i 40 veckor. Variationen mellan olika graviditeter är stor och det räknas som normalt att föda mellan vecka 37 och vecka 42. När man räknar hur långt gången graviditeten är startar man med senaste menstruationen. Då befruktningen sker ungefär 14 dagar efter datumet för den senaste menstruationen innebär det att det under graviditetens två första veckor finns det ännu inte något foster.

Kort och bra film om graviditet (13 min)

Epidemiologi

Graviditetslängd

Symptom på graviditet

Att fastställa en graviditet

Hjärta-kärl: fysiologiska omställningar under graviditet

Njurar och urinvägar: fysiologiska förändringar under graviditet

Respiration: fysiologiska förändringar under graviditet

Blod: fysiologiska förändringar under graviditet

GI: fysiologiska förändringar vid graviditet

Metabolism: fysiologiska förändringar under graviditet

Genitalsfären: fysiologiska förändringar vid graviditet

Endokrina körtlar: fysiologiska förändringar under graviditet

Hud och stödjevävnad: fysiologiska förändringar under graviditet

Vecka för vecka

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Normal_graviditet/Normal_graviditet Filename: Oversikt.html ChapterId: 1472 SectionId: ChapterGroupId: 421