Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotika översikt

Angreppspunkter

Farmakokinetik

Farmakodynamik

Att välja antibiotika

När man står inför ett infektionsproblem har man tre faktorer att ta hänsyn till:

Värden (patientens förutsättningar)

  • Immunsupprimerade patienter - Kan vara förvärvad immunsuppression pga t.ex HIV eller orsakad av cytostatikabehandling
    • Neutropeni - Neutrofiler är kroppens enda försvar tidigt i infektionsförloppet. Således är alla infektioner potentiellt livshotande för neutropena patienter.
  • Proteser/främmande kroppar som exempelvis hjärtklaff eller höftprotes - Bakterier som fäster på främmande material kan bilda en skyddande biofilm vilket gör det svårt att nå en hög antibiotikakoncentration i bakteriehärden. Biofilmen utgör även ett skydd mot immunförsvaret vilket innebär att bakterierna kan växa till relativt ostört.

Mikroorganism

Resistenta bakteriestammar selekteras i högre grad fram i miljöer med mycket antibiotika-användning. Därför är det viktigt att tänka på i vilken miljö som en patient har ådragit sig en infektion, man skiljer på:

  • Samhällsförvärvad infektion
  • Sjukhusförvärvad infektion - Infektion som utvecklats hos en patient 48 timmar eller mer efter en sjukhusvistelse
  • Infektion under IVA-vård
  • Utlandsvistelse/sjukhusvård - Vanligare med resistenta bakterier utomlands. Resistensproblematiken skiljer sig för olika bakteriestammar mellan olika länder och utomlandsvistelse, land och eventuell sjukhusvistelse är därför viktiga anamnestiska uppgifter vid val av antibiotika.

Antibiotikapreparat

Målet är att optimera koncentrationen av rätt antibiotika vid infektionsfoci under så kort behandlingstid som möjligt. Allergier skall tas i beaktande. Det kan vara indicerat med provtagning av sputum, blod eller sår för att göra ett korrekt val.

Skäl för och emot antibiotikaanvändning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotika_oversikt Filename: Att_valja_antibiotika.html ChapterId: 4274 SectionId: ChapterGroupId: 26