Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotika översikt

Angreppspunkter

Farmakokinetik

Farmakodynamik

  • Handlar om antibiotikas interaktion med bakterier och de unika faktorer som krävs för att antibiotika ska hämma eller avdöda bakterier när antibiotikumet väl är framme vid målet.
  • Baktericid - Bakteriedödande. Exempel på baktericida preparat:
  • Bakteriostatisk - Hämmar tillväxten hos bakterier. Exempel på bakteriostatiska preparat

Minimum inhibitory concentration - MIC

MIC är den lägsta koncentrationen av ett visst antibiotikum som krävs för att inhibera en viss bakteries tillväxt. För att få fram detta värde gör man ett E-test.

[Koncentrations- och tidsberoende avdödning

Betalaktam-antibiotika har en långsam baktericid effekt. Avdödningen är tidsberoende vilket innebär att effekten är beroende av tiden som bakterien utsätts för antibiotikumet över MIC-dos. Effekten är inte koncentrationsberoende men för att få bra effekt brukar man vilja ligga på 10 gånger över MIC-värdet i serum under halva dygnet. Om utsöndringen är snabb måste man ge ytterligare en dos för att tillräckligt länge hamna över MIC-värdet. Trenden när det gäller betalaktam-antibiotika är alltså att dosera flera gånger, 3-4 gånger, om dygnet.]

[Aminoglykosider (t.ex. Nebcina®) har till skillnad mot betalaktamer en koncentrationsberoende effekt.]

Att välja antibiotika

Skäl för och emot antibiotikaanvändning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotika_oversikt Filename: Farmakodynamik.html ChapterId: 4274 SectionId: ChapterGroupId: 26