Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotika översikt

Angreppspunkter

Farmakokinetik

Farmakodynamik

Att välja antibiotika

Skäl för och emot antibiotikaanvändning

För

 • Rädda liv
 • Undvika komplikationer
 • Symptomlindring

Emot

 • Toxiska biverkningar
 • Allergiska biverkningar - Vanligast med allergi mot beta-laktamantibiotika
 • Ekologiska biverkningar hos individ och miljö
 • Ökad resistensproblematik
 • [Påverkad normalflora och biverkningar - Olika egenskaper hos antibiotika kan öka dess påverkan på normalfloran, t.ex:
  • Ofullständig absorption av peroralt antibiotika
  • Utsöndring till tarmen via galla
  • Utsöndras i saliv
  • Utsöndring via tarmmukosan]
Överväg alltid skäl för och emot antibiotika. Tänk etiologiskt och ekologiskt

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotika_oversikt Filename: Skal_for_och_emot_antibiotikaanvandning.html ChapterId: 4274 SectionId: ChapterGroupId: 26