Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotika som angriper bakteriernas cellvägg

Översikt

Bakteriers cellväggar byggs till stor del upp av peptidoglykaner vilket är socker som korsbinds med peptidkedjor. Antibiotika som angriper bakteriernas cellvägg angriper på olika sätt korsbindningarna vilket leder till instabilitet i peptidoglykanstrukturen och bakteriedöd. Preparat som angriper cellväggen kan delas in i beta-laktamantibiotika och glykopeptider. Till gruppen beta-laktamantibiotika hör penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer. Det mest kända glykopeptid-antibiotikapreparatet är vankomycin och det används framförallt vid allvarliga infektioner som inte svarar på behandling med andra penicilliner och cefalosporiner.

Beta-laktamantibiotika

Glykopeptidantibiotika

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotika_som_angriper_bakteriernas_cellvagg Filename: Oversikt.html ChapterId: 4276 SectionId: ChapterGroupId: 26