Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotika som angriper folsyremetabolismen

Trimetoprim

  • Administrationsform: Per oral
  • Verkar genom att hämma bakteriers folsyresyntes
  • Hög resistens hos E. coli (20%)
  • Elimineras via njure

Indikationer

Sulfametoxazol + trimethoprim

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotika_som_angriper_folsyremetabolismen Filename: Trimetoprim.html ChapterId: 4280 SectionId: ChapterGroupId: 26