Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotika som påverkar bakteriers RNA-syntes

Rifamyciner

RNA-polymeras ser olika ut hos bakterier och eukaryota celler och rifamyciner binder specifikt till bakteriernas RNA-polymeras innan det bundit till DNA vilket förhindrar DNA-transkription. Elimineras via lever.

Läkemedel

  • Rifampicin (Rifadin®)

Indikationer

  • Tuberkulos – ges i kombination med andra preparat som standardbehandling
  • Protesinfektioner orsakade av stafylokocker eller KNS – Rifampicin har god effekt mot biofilm

Spektrum

Kommentar

  • Snabb resistensutveckling
  • Kombineras alltid.
  • Toxiskt

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotika_som_paverkar_bakteriers_RNA-syntes Filename: Rifamyciner.html ChapterId: 4279 SectionId: ChapterGroupId: 26