Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotikaresistens

Resistensbestämning

Klassificering av antibiotikaresistens

  • [S – Känslig - Infektionen kan förväntas svara på behandling med detta antibiotikum vid normal dosering. Bakterien har inga påvisade resistensmekanismer mot medlet
  • I – (Tidigare indeterminant/intermediär, nu: susceptible, increased exposure) - Bakterien är känslig vid ökad exponering för medlet.  Ökad exponering kan uppnås till exempel genom att höja dosen, genom att minska dosintervallet eller genom en förlängd infusion i stället för snabb intravenös administration[1]
  • R – Resistent - Klinisk effekt av behandling med detta antibiotikum är osannolik. Bakterien har förvärvat resistensmekanismer eller är naturligt resistent mot medlet]

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotikaresistens Filename: Klassificering_av_antibiotikaresistens.html ChapterId: 4275 SectionId: ChapterGroupId: 26