Infektionsmedicin > Bakteriologi

Gramnegativa Kocker/stavar

Francisellaceae

Francisella tularensis

  • Orsakar tularemi
  • Gramnegativ bakterie som har en kapsel av lipider samt ovanliga LPS som har väldigt låg toxicitet. Det är en fakultativt intracellulär bakterie som kan växa i makrofager där den kan förhindra fagosom-lysosomfusion och inducera apoptos. Infektionsdosen är mycket låg och smittsamheten hög.
  • Människan kan smittas på flera olika sätt, t ex genom direkt beröring med smittat djur, bett av smittad mygga eller fästing, inandning av damm förorenat med sjuka djurs urin eller avföring samt intag av smittat vatten. Däremot är den inte speciellt smittsam från patient till patient
  • Antibiotika

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Gramnegativa_Kocker_stavar Filename: Francisellaceae.html ChapterId: 976 SectionId: ChapterGroupId: 72