Infektionsmedicin > Bakteriologi

Gramnegativa spiralformade bakterier

Campylobacter

 • Finns hos många fåglar men också hos andra djur såsom nötkreatur, getter, får, hundar, katter och gnagare
 • Bakterien är en mikroaerob bakterie vilket innebär att den endast tillväxer vid reducerad syresättning. Eftersom bakterien inte trivs i normal inandningsluft så tillväxer den dåligt i de flesta födoämnen.
 • Virulensfaktorer
  • Flageller som gör att den kan förflytta sig, adhera och penetrera slemhinnan
  • En mycket variabel polysackaridkapsel samt ett lipooligosackaridlager (LOS) vilka också spelar en viktig roll för adhesion och penetration av epitelceller. Variabiliteten försvårar även för immunförsvaret att utveckla starkt skydd.
 • Kan orsaka buksmärta, feber, blodiga diarrér och i värsta fall sepsis (Se→Campylobacterenterit), orsakas framförallt av:
  • Campylobacter jejuni
  • Campylobacter coli

Helicobacter pylori

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Gramnegativa_spiralformade_bakterier Filename: Campylobacter.html ChapterId: 978 SectionId: ChapterGroupId: 72