Infektionsmedicin > Bakteriologi

Gramnegativa stavar

Pseudomonas

Legionella

Haemophilus

Haemophilus influenzae

Vibrio

Enterobakterier

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Gramnegativa_stavar Filename: Haemophilus.html ChapterId: 977 SectionId: ChapterGroupId: 72