Infektionsmedicin > Bakteriologi

Gramnegativa stavar

Pseudomonas

Pseudomonas aeruginosa

  • Aerob gramnegativ stav
  • Överlever i vatten, ögondroppar, sjukvårdsutrustning
  • Opportunist - Koloniserar framförallt immunosupprimerade
  • Sjukdomar: Nosokomiala infektioner
  • Antibiotika: Beroende på resistensmönster

Legionella

Haemophilus

Vibrio

Enterobakterier

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Gramnegativa_stavar Filename: Pseudomonas.html ChapterId: 977 SectionId: ChapterGroupId: 72