Infektionsmedicin > Bakteriologi

Gramnegativa stavar

Pseudomonas

Legionella

Haemophilus

Vibrio

  • Fakultativt anaeroba gramnegativa stavar

Vibrio cholerae

Enterobakterier

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Gramnegativa_stavar Filename: Vibrio.html ChapterId: 977 SectionId: ChapterGroupId: 72