Infektionsmedicin > Bakteriologi

Grampositiva kocker

Streptokocker

Stafylokocker

Enterokocker

Generellt

  • Fakultativt anaeroba grampositiva kocker
  • Tillhör GI-kanalens normalflora

Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium

Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

  • Enterokocker som utvecklat resistens mot vancomycin, i de flesta fall är VRE även resistenta mot ampicillin
  • Stort problem i USA och incidensen ökar även i Sverige (ca 300 fall per år)
  • Infektionen skiljer sig inte kliniskt från andra enterokockinfektioner men de kan vara betydligt mer svårbehandlade
  • Diagnostiseras med odling eller PCR

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Grampositiva_kocker Filename: Enterokocker.html ChapterId: 972 SectionId: ChapterGroupId: 72