Infektionsmedicin > Bakteriologi

Grampositiva kocker

Streptokocker

 • Aeroba grampositiva kocker
 • Vissa typer av streptokocker förekommer i kroppens normalflora (tänder, slemhinna i munnen, hals, jejunum, ileum)
 • Streptokocker delas in i α-, β- och γ-hemolytiska kocker
  • Vid β-hemolys lyseras de röda blodkropparna av toxiner som vissa bakteriestammar utsöndrar. Hemolysen ger upphov till en gulaktig färg.
  • Vid α-hemolys får man istället en grön färg då bakterierna påverkar erytrocyternas hemoglobin
  • γ-hemolytiska streptokocker ger ingen hemolys överhuvudtaget
 • Delas även in i Grupp A-, B- och C streptokocker beroende på deras ytantigen
Bakterier Sjukdomar Antibiotika Kommentar

Alfahemolytiska streptokocker

(viridanstreptokocker)

 • S. pneumoniae (pneumokocker) m.fl
Betahemolytiska Streptokocker

Grupp A-streptokocker (GAS)

 • S. Pyogenes

Icke-invasiva infektioner

Infektioner med hög dödlighet

 • Barnsängsfeber

 • STSS

 • Nekrotiserande fascit

Generellt

 • Högvirulent och kan ha ett mycket snabbt kliniskt förlopp
 • Alltid känslig mot penicillin

[Antifagocytära egenskaper

 • Kan inaktivera komplement mha en virulensfaktor som kallas M-protein. M-proteinet ger en kraftig antifagocytär effekt]

[Enzymer

 • Kollagenas och hyaluronidas: bryter ned bindväv så att bakterierna får mer plats
 • Proteaser: Nedbrytning av vävnad så att bakterierna kan sprida sig och få näring
 • DNase: Aktiverade neutrofiler utsöndrar DNA som är klibbigt och visköst så att bakterier kan fastna i det. Genom att bryta ned DNA kan pyogenes och S. aureus undvika att fastna]

[Toxiner

Producerar syrekänsliga hemolysiner: Toxiner som endast produceras i vävnad med dåligt blodflöde och låg syrehalt]

Grupp B streptokocker (GBS)

 • S. aglactiae
 • Vid UVI med GBS under graviditet ges intrapartal antibiotikaprofylax för att minska risken för neonatal GBS-infektion

Stafylokocker

Enterokocker

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Grampositiva_kocker Filename: Streptokocker.html ChapterId: 972 SectionId: ChapterGroupId: 72