Infektionsmedicin > Bakteriologi

Grampositiva stavar

Bacillus

  • Aeroba grampositiva stavar
  • Förkommer som zoonoser, då via betesdjur
  • Sporbildande

B. anthracis

Corynebacterium

Listeria

Clostridium

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Grampositiva_stavar Filename: Bacillus.html ChapterId: 973 SectionId: ChapterGroupId: 72