Infektionsmedicin > Bakteriologi

Grampositiva stavar

Bacillus

Corynebacterium

Listeria

Clostridium

  • Anaeroba grampositiva stavar
  • Sporbildande bakterier
  • Extremt vanliga miljöbakterier vilka ingår i den normala tarmfloran hos däggdjur

C. difficile

C. perfringens

  • Sporbildande bakterie vars entertoxin (CPE) binder till receptorer på tarmepitelet och orsakar cytotoxisk skada vilket leder till matförgiftning med buksmärta och vattnig diarré. Brukar klinga av inom två dagar.
  • Bakterien kan förutom matförgiftning orsaka allvarlig mjukdelsinfektion så som nekrotiserande fascit och Fourniers gangrän
  • Antibiotika: PcG, metronidazol, meropenem

C. tetani

  • Bildar ett potent neurotoxin (tetanospasmin) vilket blockerar transmittorsubstanser
  • Orsakar tetanus (stelkramp)
  • Behandlas framförallt profylaktiskt med vaccin. Vid sjukdom administreras immunglobuliner

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Grampositiva_stavar Filename: Clostridium.html ChapterId: 973 SectionId: ChapterGroupId: 72