Infektionsmedicin > Bakteriologi

Indelning av bakterier

Morfologisk bakterieindelning

Gramfärgning

Tabell över grampositiva och gramnegativa bakterier

Aeroba och anaeroba bakterier

Aeroba bakterier kan endast växa vid tillgång till syre

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Indelning_av_bakterier Filename: Aeroba_och_anaeroba_bakterier.html ChapterId: 971 SectionId: ChapterGroupId: 72