Infektionsmedicin > Bakteriologi

Indelning av bakterier

Morfologisk bakterieindelning

Bakterier kan grupperas efter deras morfologiska utseende. Inom grupperna kan bakterierna även delas in efter deras cellvägsstruktur. Kocker och stavar formerar sig ofta i tätt sammanhållna grupper.

Kocker

  • Runda eller äggformade
  • Kan arrangera sig i olika stora grupper Se bild nedan.

Stavar

  • Cylindriskt utseende

Spiralformade bakterier

Gramfärgning

Tabell över grampositiva och gramnegativa bakterier

Aeroba och anaeroba bakterier

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Indelning_av_bakterier Filename: Morfologisk_bakterieindelning.html ChapterId: 971 SectionId: ChapterGroupId: 72