Infektionsmedicin > Bakteriologi

Indelning av bakterier

Morfologisk bakterieindelning

Gramfärgning

Tabell över grampositiva och gramnegativa bakterier

Kocker Stavar
Grampositiva (färgas blåvioletta med gramfärgning)
Gramnegativa (färgas ej av gramfärgning, färgas röda)
Borrelia burgdorferioch Treponema Pallidum (spiroketer) och Chlamydia och Chlamydophila (obligat intracellulär) passar inte in under någon av kategorierna.

Aeroba och anaeroba bakterier

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Indelning_av_bakterier Filename: Tabell_over_grampositiva_och_gramnegativa_bakterier.html ChapterId: 971 SectionId: ChapterGroupId: 72