Infektionsmedicin > Ben- & ledinfektioner

Osteomyelit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Bredspektrumantibiotika i.v. ca 7 dagar, sedan p.o. 5-6 veckor
  • Kirurgi - Dränering av abscesser och avlägsnande av bennekroser. Kirurgi bör övervägas om terapisvikt efter 3-5 dagar.
  • Vid osteomyelit i lårbenshalsen ska härden dräneras genom kanal från lateralsidan, annars risk för spridning till höften

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Ben-_och_ledinfektioner/Osteomyelit Filename: Behandling.html ChapterId: 784 SectionId: ChapterGroupId: 560