Infektionsmedicin > Ben- & ledinfektioner

Osteomyelit

Översikt

Osteomyelit innebär en skelettinfektion med benmärgsengagemang. Akut osteomyelit drabbar oftast mindre barn och det är i dessa fall framförallt metafysen i långa rörben som drabbas. Typiska symtom är feber, smärta, begränsad rörlighet eller förändrat rörelsemönster samt lokal ömhet. TIllståndet behandlas med bredspektrumantibiotika, först i.v. ca en vecka och därfeter per oralt. Kirurgi bör övervägas om terapisvikt efter 3-5 dagar. Patienterna behandlas då operativt med dränering av eventuella abscesser och avlägsnande av bennekroser. Tillståndet kan i sällsynta fall leda till kronisk osteomyelit med ischemi och vävnadsnekros.

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Ben-_och_ledinfektioner/Osteomyelit Filename: Oversikt.html ChapterId: 784 SectionId: ChapterGroupId: 560