Infektionsmedicin > Ben- & ledinfektioner

Osteomyelit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Akuta osteomyeliter drabbar oftast mindre barn. Typiska symtom är feber, smärta, begränsad rörlighet eller förändrat rörelsemönster samt lokal ömhet, ofta över närliggande metafys. Hos spädbarn kan man även se svullnad eller abscessbildning och spridning till närliggande led.

  • Akut insjuknande
  • Hög feber
  • Kraftig allmänpåverkan
  • Lokaliserad smärta med palpationsömhet och svullnad runt infekterat område
  • Hos små barn mer diffust

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Ben-_och_ledinfektioner/Osteomyelit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 784 SectionId: ChapterGroupId: 560