Infektionsmedicin > Ben- & ledinfektioner

Spondylodiskit

Översikt

Definitioner

  • [Infektion eller inflammation i ryggkota (spondylit), disk (diskit) eller kombination av båda (spondylodiskit, vanligast)]

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Ben-_och_ledinfektioner/Spondylodiskit Filename: Definitioner.html ChapterId: 783 SectionId: ChapterGroupId: 560