Infektionsmedicin > Ben- & ledinfektioner

Spondylodiskit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Lokaliserad palpations– och perkussionsömhet över drabbad kota/kotor
  • Smärtinskränkt rörlighet (patienten stöder sig på armarna när denne skall resa sig, likt en muskelsvag)
  • Förhöjda inflammationsparametrar (SR, CRP)
  • [Akut MR-undersökning - Oftast ses en kollapsad disk med eventuella erosioner på kotor]
  • Blod-, urin- och ev sårodling - Kan vara negativ
  • Ibland punktion (CT-ledd/röntgengenomlysning) för odling - Behövs ej om postiv odling enligt ovan

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Ben-_och_ledinfektioner/Spondylodiskit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 783 SectionId: ChapterGroupId: 560