Infektionsmedicin > Ben- & ledinfektioner

Spondylodiskit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Konstant, rörelserelaterad ryggsmärta. Prova att perkutera ryggraden.
  • Ryggstelhet
  • Ej typiskt med neurologiska bortfall men det förekommer
  • Feber

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Ben-_och_ledinfektioner/Spondylodiskit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 783 SectionId: ChapterGroupId: 560