Infektionsmedicin > Borrelia

Acrodermatitis chronica atrophicans

Översikt

Definitioner

  • Borrelios som orsakar en långsamt (månader till år) utvecklande kronisk hudinflammation

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Borrelia/Acrodermatitis_chronica_atrophicans Filename: Definitioner.html ChapterId: 850 SectionId: ChapterGroupId: 19