Infektionsmedicin > Borrelia

Neuroborrelios

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • LP som visar monocytos (90 % monocyter) och serologi med högre värden än i blod – Kan dröja 2 månader innan positivt test

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Borrelia/Neuroborrelios Filename: Diagnostik.html ChapterId: 843 SectionId: ChapterGroupId: 19