Infektionsmedicin > Brucellos

Brucellos

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Svårbehandlad sjukdom, kräver ofta lång kombinationsbehandling med olika antibiotika t.ex. doxycyklin + streptomycin

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Brucellos/Brucellos Filename: Behandling.html ChapterId: 1349 SectionId: ChapterGroupId: 19185