Infektionsmedicin > Brucellos

Brucellos

Definitioner

  • Brucellos är en zoonos som kan orsaka systemisk infektion. Sjukdomen sprids framförallt via mjölkprodukter och kött
  • Brucellos kallas även för undulantfeber eller maltafeber - Undulantfeber kommer från symptombilden med undulerande feber dvs feberperioder som kommer och går

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Brucellos/Brucellos Filename: Definitioner.html ChapterId: 1349 SectionId: ChapterGroupId: 19185