Infektionsmedicin > Brucellos

Brucellos

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Anamnes - Fråga om utlandsvistelse
  • Odling och serologi - Blod, urin, sputum m.m. Luftburen smitta som kan spridas till laboratoriepersonal så ange frågeställningen tydligt på remissen
  • Eventuellt röntgen - Kan påvisa t.ex. granulom i levern

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Brucellos/Brucellos Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1349 SectionId: ChapterGroupId: 19185