Infektionsmedicin > Brucellos

Brucellos

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

  • Mycker varierad sjukdomsbild och det finns många möjliga differentialdiagnoser, t.ex:

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Brucellos/Brucellos Filename: Differentialdiagnoser.html ChapterId: 1349 SectionId: ChapterGroupId: 19185