Infektionsmedicin > Brucellos

Brucellos

Definitioner

Epidemiologi

  • Incidens:
    • Globalt 500 000 - Vanligast i Mellanöstern, Asien, Sydamerika och Nordafrika
    • Sverige: ca 10 fall per år varav den absoluta majoriteten smittas utomlands

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Brucellos/Brucellos Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1349 SectionId: ChapterGroupId: 19185