Infektionsmedicin > Brucellos

Brucellos

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Brucella är en intracellulär bakterie och det finns framförallt tre stammar av brucella som är humanpatogena:
    • B. melitensis - Den mest virulenta stammen. kommer från får, get, svin
    • B. abortus - Sprids från nöt
    • B. suis - Sprids från svin och nöt
  • Bakterien kan infektera via hud, mag-tarmkanalen och luftvägar → Flyttar sig till lymfkörtlar där den replikeras → Sprider sig hematogent och kan därefter ta fäste i t.ex. mjälte, lever och benmärg
  • Inkubationstid: Veckor till månader

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Brucellos/Brucellos Filename: Etiologi.html ChapterId: 1349 SectionId: ChapterGroupId: 19185