Infektionsmedicin > Brucellos

Brucellos

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

 • Allmänna symptom
  • Smygande debut med symptom som kommer och går samt feber och tilltagande sjukdomskänsla
  • Ledvärk
  • Nattliga svettningar
  • Hepatomegali och splenomegali - Kan vara palpabla
  • Sjukdomen kan vara kronisk (> 1år) med influensaliknande syptom
  • Kan orsaka sepsis
 • Fokala symptom

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Brucellos/Brucellos Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1349 SectionId: ChapterGroupId: 19185