Infektionsmedicin > Chock & sepsis

Chock

Översikt

Chock är ett livshotande tillstånd där cirkulationssvikt leder till en organperfusion som är otillräcklig för cellernas metabola behov. Chock kan patofysiologiskt delas in i distributiv chock (t.ex sepsis), kardiogen chock (t.ex allvarliga arytmier), hypovolem chock (t.ex gastrointestinal blödning) och obstruktiv chock (t.ex massiv lungemboli). De flesta chocktillstånd kännetecknas av minskad hjärtminutvolym och/eller minskad total perifer resistens. Chock orsakas vanligen av en utlösande faktor (t.ex. infektion eller trauma) vilket leder till ett eskalerande förlopp som snabbt kan utvecklas till multiorgansvikt och död. I ett tidigt skede finns ofta goda möjligheter till behandling och undvikande av komplikationer men senare i förloppet är chock svårbehandlat med hög risk för irreversibla organskador och död. Vid handläggning av misstänkta chockpatienter är det därför kritiskt att snabbt identifiera tillståndet, dess orsak och inleda riktad behandling. ABCDE, EKG, blodgas och bedside ultraljud är bra diagnostiska undersökningar och den inledande behandlingen med fria luftvägar, syrgas, vätsketillförsel, höjd fotände samt fri venväg kan påbörjas i samband med den inledande undersökningen.

Bra film om chock (9:10)

Definitioner

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Initial handläggning

EKG- och blodgastolkning

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Chock_och_sepsis/Chock_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 777 SectionId: ChapterGroupId: 2528