Infektionsmedicin > Chock & sepsis

Sepsis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

[Identifiera potentiell sepsis]

 • Värdera kriterier enligt Sepsis-3. Om 2 av 3 kriterier uppfylls och det finns misstanke om infektion så uppfylls kriterierna för sepsis → Gå vidare med full provtagning och värdera svårighetsgrad (se under klassifikation)
  • Mental påverkan
  • AF ≥ 22
  • Systoliskt BT ≤ 100
 • BAS 90-30-90 - Om BT < 90 mmHg, AF > 30 och Saturation < 90% tänk svårt sjuk patient och sepsis!
Viktigt att snabbt identifiera potentiell sepsis och därför agera snabbt och korrekt!

[Anamnes]

 • Mycket viktigt att fråga efter duration, feber, frossa, diarré, smärta och fokala symptom (t.ex. trängningar, sår, hosta, gastrointestinala besvär)
 • Urinproduktion? Haft kateter?
 • Orientering
 • Läkemedel och sjukdomar
 • Allergi

[Status]

 • Auskultation och perkussion - Lunga och hjärta
 • Bukstatus och neurologiskt status (RLS) - Viktigt kontrollera nackstyvhet vilket kan tala för meningit
 • BT, puls, AF och pox
 • Temp
 • Undersök hudkostymen - Leta efter fokus för infektion och petechier tydande på meningokockinfektion

[Klinisk kemi]

 • Odla innan insättande av antibiotika. Ta odling från alla misstänkta fokus, blod, urin, sputum etc
 • Rutinprover - Ger information om påverkan på koagulation, blodbild och ev njurpåverkan:
 • LP vid nackstyv patient
Diagnosen är klinisk och odling är inte en del i diagnoskriterierna! Provtagning endast viktigt för att följa sjukdomsutveckling och för att styra handläggning.

Bilddiagnostik

 • Lungröntgen - Görs på alla patienter i något skede. Kan t.ex. upptäcka ARDS och/eller etiologi (lunginflammation, malignitet)
 • Ultraljud eller CT kan ge information om etiologi
Sepsisutredning innefattar alltid lungröntgen!

Initial handläggning

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Chock_och_sepsis/Sepsis Filename: Diagnostik.html ChapterId: 778 SectionId: ChapterGroupId: 2528