Infektionsmedicin > Endokardit

Endokardit

Översikt

Definitioner

  • Infektiös endokardit är en infektion i endokardiet eller pacemaker/ICD-system. Oftast är infektionen lokaliserad till hjärtklaffarna.

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Endokardit/Endokardit Filename: Definitioner.html ChapterId: 782 SectionId: ChapterGroupId: 2529