Infektionsmedicin > Endokardit

Endokardit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

  • Protesendokardit – Allvarlig prognos. Orsakas oftast av koagulasnegativa stafylokocker och inte sällan är symptomen diskreta. Behandlas oftast kirurgiskt med uppföljning under lång tid.
  • Vänstersidig nativ endokardit – Kan drabba i övrigt hjärtfriska patienter och är den vanligaste endokarditen. Vanligaste patogenerna är α-streptokocker eller S. aureus
  • [Isolerad högersidig endokardit – Orsakas ofta av S. aureus och inträffar oftast hos intravenösa missbrukare. Man har ett långsamt terapisvar men god prognos. Vid högersidig endokardit är tricuspidalis den vanligaste lokalisationen, ofta med luftvägssymtom orsakade av septiska lungembolier. Triaden förekomst av iv-missbruk, S. aureus i blododling och septiska lungembolier är liktydigt med tricuspidalisendokardit]

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Endokardit/Endokardit Filename: Klassifikation.html ChapterId: 782 SectionId: ChapterGroupId: 2529