Infektionsmedicin > Endokardit

Endokardit

Översikt

Infektiös endokardit (i den här texten endast endokardit) är en infektion av hjärtklaffar. Vanligaste orsakande agens är S. aureus, följt av streptokocker. Varje år drabbas cirka 600 personer i Sverige av sjukdomen, medianålder för att drabbas är 65-70 år. 60% av endokarditpatienterna har predisponerande faktorer som t.ex. klaffprotes eller intravenöst missbruk. Patienterna kan uppvisa en mycket varierande symtombild, ofta med en långdragen feber. Endokardit kan vara vänster- eller högersidig. Vänstersidig endokardit är den vanligaste formen. Triaden förekomst av iv-missbruk, S. aureus i blododling och septiska lungembolier är däremot liktydigt med högersidig endokardit. Transesofagealt ultraljud är en effektiv undersökning för att visualisera hjärtklaffarna som används för att diagnosticera tillståndet. Behandlingen består av antibiotika som administreras intravenöst vilket leder till att tiden på sjukhus oftast uppgår till flera veckor.

Bra film om endokardit (9:31 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Endokardit/Endokardit Filename: Oversikt.html ChapterId: 782 SectionId: ChapterGroupId: 2529