Infektionsmedicin > Epidemiologi och vaccinologi

Infektionsepidemiologi

Översikt

Definitioner

 • Falldefinition – Gemensam överenskommelse om vad som avses med ett sjukdomsfall. "Den som kommer ifrån det riskområdet inom datum si och så med de och de symptomen är ett fall"
 • [Indexfall – Första fallet som upptäcks]
 • Sekundärfall – De fall som smittas av indexfallet
 • [Smittdos – Den dos eller antalet mikrober som man utsätts för. Risken är högre vid större dos]
 • [Infektionsdos – Lägsta antalet mikroorganismer som krävs för att orsaka infektion. Olika mikrober har olika infektionsdos men dosen kan variera mellan individer. Exempel på infektionsdoser:
  • Kolera – 100 000 000 organismer
  • Anthrax – 8 000-50 000 sporer
  • Influensavirus > 800
  • Pulmonell pest 100-500
  • EHEC – 10-100
  • Viral blödarfeber VHF 1-10]
 • [Attack-rate – Antalet sjuka/antal exponerade. Hur många av de exponerade som blir sjuka.]
 • [Reproduktion/reproductive rate R0 – Hur många individer smittas och blir sjuka av den personen som redan är sjuk. Detta skiljer sig åt mellan olika infektionssjukdomar men kan också bero på hur många personer som är immuna mot en viss sjukdom. Vissa sjukdomar såsom TBC har låg reproduktionsrate där endast en av tio blir sjuka medan andra sjukdomar har en föränderlig reproduktionsrate.]

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Epidemiologi_och_vaccinologi/Infektionsepidemiologi Filename: Definitioner.html ChapterId: 981 SectionId: ChapterGroupId: 81