Infektionsmedicin > Epidemiologi och vaccinologi

Infektionsepidemiologi

Översikt

  • Epi = på, omkring. Demos = folk

[Infektionsepidemiologi är läran om sjukdomars förekomst och orsaker i befolkningen och hur kunskapen om dessa används för att förebygga hälsoproblem.] Infektionsepidemiologi skiljer sig från de andra typerna av epidemiologi då:

  • Patienterna kan föra smittan vidare
  • Vissa personer kan vara immuna mot olika typer av infektioner
  • Det är ofta bråttom och snabba beslut kan krävas för att förhindra vidare spridning

Vid infektionsepidemiologiskt arbete har tre faktorer stor betydelse för att förstå sjukdomen:

  • Tid – Inkubationstiden för en sjukdom är avgörande. T.ex om en person kommer från Östafrika med flyg, har feber och blödningar så finns risken att det är ett fall av blödarfeber. Uppträder samma symptom tre veckor efter att han har kommit till Sverige är det otroligt att det är blödarfeber pga sjukdomens inkubationstid
  • Plats – Vissa platser är hotspots för olika sjukdomar
  • Person – Vissa personer är mer sårbara för sjukdomar, t.ex. är barn under ett år mest sårbara för tuberkulos.

Definitioner

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Epidemiologi_och_vaccinologi/Infektionsepidemiologi Filename: Oversikt.html ChapterId: 981 SectionId: ChapterGroupId: 81