Infektionsmedicin > Epidemiologi och vaccinologi

Vaccinologi

Flockimmunitet och vaccintäckning

En population kan utifrån ett infektionsepidemiologiskt perspektiv delas in i följande kategorier:

  • Naiv
  • Sjuk
  • Immun
  • Död

Flockimmunitet - Innebär en populations samlade skydd mot en sjukdom. Vid vaccination mot en sjukdom skapas en immunitet i samhället som skyddar även de naiva, som inte har immunitet. Har man en stor vaccintäckning i övrigt kan även de som inte får vaccinet pga t.ex. kronisk sjukdom skyddas från sjukdomen eftersom det inte finns någon smittspridning

Flockimmunitet påverkas av:

  • Vaccinet i sig
  • Vaccinationstäckning
  • Patogenets spridningsförmåga

Kritisk vaccinationströskel

R0 talar om hur många sekundärfall som ett indexfall ger direkt upphov till. T.ex. har mässling R0 på 16 vilket innebär att en smittad person ger upphov till 16 andra. Beroende på hur smittsam en sjukdom är, dvs vilket R0 det har, varierar vaccinationströskeln. Så ju högre R0, desto högre kritisk vaccinationströskel. Det krävs alltså fler vaccinerade fall för att skydda hela befolkningen alternativt utrota sjukdomen

Adekvat vaccinationstäckning

Adekvat vaccinationstäckning gör att vi inte får några epidemier och ligger på ungefär 95% vaccinerade för t.ex. mässling. Utbrott kommer förekomma så länge sjukdomen inte är eliminerad men de kommer att vara färre och mindre ju högre vaccinationstäckningen är.

Vaccinationsschema

Definitioner

Olika typer av vaccin

Toxoidvaccin

Ytproteinvaccin

Polysackaridvaccin

Konjugatvaccin

Avdödade helcellsvacciner

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Epidemiologi_och_vaccinologi/Vaccinologi Filename: Flockimmunitet_och_vaccintackning.html ChapterId: 1062 SectionId: ChapterGroupId: 81