Infektionsmedicin > Epidemiologi och vaccinologi

Vaccinologi

Flockimmunitet och vaccintäckning

Vaccinationsschema

Svenska barnvaccinationsprogrammet

3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5-6 år 6-8 år 10-12 år 14-16 år
[PDT I II III

IV

V

Polio I II III

IV

Hib I II III
Pneumokocker I II III
MPR I II
HPV I+II]

Riktade vaccinationer

  • Tuberkulos - Vaccinet (BCG) ges vanligen med en dos efter 6 månaders ålder till barn med ökad risk för tuberkulos-smitta. Det kan dock ges tidigare om barnet ska vistas i miljö med pågående smittspridning. Andra riskgrupper där tuberkulosvaccin bör övervägas:
    • Nära anhörig med aktuell TBC
    • Planerad längre vistelse i område med hög tuberkulosprevalens
  • Hepatit B - Vaccinet ges till barn med ökad risk för hepatit B. Vanligen ges det vid tre tillfällen, antingen tillsammans med övriga vacciner under spädbarnsåret eller enligt ett separat tidsschema. Nyfödda till mödrar med hepatit B vaccineras enligt särskild rutin.

Definitioner

Olika typer av vaccin

Toxoidvaccin

Ytproteinvaccin

Polysackaridvaccin

Konjugatvaccin

Avdödade helcellsvacciner

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Epidemiologi_och_vaccinologi/Vaccinologi Filename: Vaccinationsschema.html ChapterId: 1062 SectionId: ChapterGroupId: 81