Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det förvärvade immunförsvaret

Definitioner

Antigenpresenterande celler (APC)

MHC-receptorer

T-celler

Aktivering av CD4-positiv T-cell

Aktivering av CD8-positiv T-cell

B-celler

B-celler mognar i benmärgen. B-celler har antigenspecifika antikroppar bundna till sin yta. B-celler kan efter aktivering utvecklas till plasmaceller. Varje plasmacell tillverkar antikroppar med viss antigenspecificitet, plasmacellens antikroppar är till skillnad från B-cellens inte membranbundna utan cirkulerar fritt.

Aktivering av B-cell

Antikroppar

Exempel på B- och T-cellsaktivering

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_forvarvade_immunforsvaret Filename: B-celler.html ChapterId: 1041 SectionId: ChapterGroupId: 78