Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det förvärvade immunförsvaret

Definitioner

Antigenpresenterande celler (APC)

MHC-receptorer

  • [MHC-I (Major Histocompatibility Complex-I): MHC-I-receptorer finns på cellytan på alla kroppens celler utom hos erytrocyter (saknar cellkärna). Med hjälp av MHC-I-receptorn kan celler presentera endogena antigen (peptidfragment från infektiösa agens som hamnat inne i cellen) för cytotoxiska T-celler.]
  • [MHC-II: MHC-II-receptorer finns vanligtvis endast på antigenpresenterande celler. MHC-II-receptorerna presenterar extracellulära proteiner för immunförsvaret.]

T-celler

Aktivering av CD4-positiv T-cell

Aktivering av CD8-positiv T-cell

B-celler

Aktivering av B-cell

Antikroppar

Exempel på B- och T-cellsaktivering

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_forvarvade_immunforsvaret Filename: MHC-receptorer.html ChapterId: 1041 SectionId: ChapterGroupId: 78