Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det medfödda immunförsvaret

Infektionsförsvarets olika nivåer

Barriärfunktioner

Det medfödda immunförsvarets komponenter

Det medfödda immunförsvaret verkar snabbt, på minuter eller timmar, och består dels av lösliga mediatorer och dels av olika celler

Lösliga mediatorer

Celler

Komplementsystemet

Makrofager och granulocyter

Cytokiner

Inflammation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_medfodda_immunforsvaret Filename: Det_medfodda_immunforsvarets_komponenter.html ChapterId: 1040 SectionId: ChapterGroupId: 78