Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det medfödda immunförsvaret

Infektionsförsvarets olika nivåer

Kroppens försvar vid infektion består av följande fysiologiska försvarsmekanismer:

  1. Barriärfunktion
  2. Igenkänning och aktivering av det medfödda immunsvaret
  3. Kommunikation och aktivering av det förvärvade immunsvaret
  4. Effektorfunktioner som leder till avstötning av mikrober
  5. Immundämpande reglerande funktion som släcker ner immunsvaret när det inte längre behövs

Bra film om grundläggande immunologi (16:20 min)

Barriärfunktioner

Det medfödda immunförsvarets komponenter

Komplementsystemet

Makrofager och granulocyter

Cytokiner

Inflammation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_medfodda_immunforsvaret Filename: Infektionsforsvarets_olika_nivaer.html ChapterId: 1040 SectionId: ChapterGroupId: 78