Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det medfödda immunförsvaret

Infektionsförsvarets olika nivåer

Barriärfunktioner

Det medfödda immunförsvarets komponenter

Komplementsystemet

Makrofager och granulocyter

Cytokiner

Inflammation

Fysiologiskt svar som triggas av farosignaler som t.ex patogener, irritanter eller döda celler. Inflammation har en typisk symptombild med rodnad (rubor), svullnad (tumor), smärta (dolor), lokal värmeökning (calor) och nedsatt funktion (functio laesa).

Vid inflammation stimuleras följande fysiologiska processer:

  1. Ökat blodflöde vilket underlättar för andra inflammatoriska celler att nå ett inflammatoriskt område
  2. Ökad cyokinfrisättning - Aktiverar kärlendotel och andra effektorceller
  3. Ökad koagulation - Begränsar spridning genom inkapsling av infektionsområde
  4. Stimulerar återuppbyggnad av skadad vävnad

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_medfodda_immunforsvaret Filename: Inflammation.html ChapterId: 1040 SectionId: ChapterGroupId: 78