Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det medfödda immunförsvaret

Infektionsförsvarets olika nivåer

Barriärfunktioner

Det medfödda immunförsvarets komponenter

Komplementsystemet

Komplementsystemet består av plasmaproteiner och när dessa aktiveras startar en kaskadreaktion genom att enzymer klyver varandra. Slutprodukten har även en återkoppling som aktiverar det första enzymet. På så sätt förstärks systemet ännu mer.

Komplementaktivering

  • [Den klassiska vägen – Komplementsystemet aktiveras av antikroppar
  • Lektinvägen – Komplementsystemet aktiveras av mannosbindande lektin, ett lösligt protein i blodet som kan binda till vissa bakterieytor
  • Den alternativa vägen – Komplementsystemet aktiveras av vissa ytor de kommer i kontakt med som skiljer sig från kroppsegna ytor.]

Komplementsystemets funktioner

  1. [Opsonisering - Fagocyter har membranbundna receptorer för immunoglubulinernas Fc-regioner men också för klyvningsprodukter från komplementsystemet (C3b och C4b). Dessa klyvningsprodukter kan binda till lösliga partiklar och lösliga immunkomplex och på så sätt främja att de eliminieras av fagocyterna.]
  2. [Membranattackkomplex - Andra klyvningsprodukter kan binda till cellmembran och skapa en por genom membranet vilket leder till cytolys]
  3. [Många klyvningsprodukter fungerar även som inflammatoriska mediatorer och aktiverar andra delar av immunsystemet]

Makrofager och granulocyter

Cytokiner

Inflammation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_medfodda_immunforsvaret Filename: Komplementsystemet.html ChapterId: 1040 SectionId: ChapterGroupId: 78